Trang đầu
thông báo
Thiết Lập Trung Tâm Tư Vấn Tiếng Nước Ngoài COVID - 19 tỉnh Gifu

Kính Gửi Đến Cư Dân Người Nước Ngoài Sống Tại Tỉnh GIFU

 

 

Để Biết Thông Tin Về COVID-19, cũng như mọi hỗ trợ dành cho cư dân người nước ngoài đang sinh sống trong tỉnh Gifu. Hãy liên hệ đến trung tâm hỗ trợ bằng tiếng nước ngoài tỉnh Gifu.

Hãy Cùng Thảo Luận Với Bác Sỹ!

Khi bạn có triệu chứng ho, phát sốt...

và nghĩ rằng có lẽ nào mình đã nhiễm Covid-19?

Đừng tự uống thuốc, mà hãy đặt lịch khám tại phòng khám bạn vẫn thường đến, hoặc các bác sỹ gần nhất.

   Trước khi đến khám, hãy gọi điện thoại liên hệ trước.

   ◇ Trường hợp cần thiết, có thể xét nghiệm Covid-19 ngay tại viện, phòng khám.

Nếu bạn đang không biết phải làm như thế nào...

Hãy gọi đến: Trung Tâm Tư Vấn Tiếng Nước Ngoài COVID-19                                 

TEL 058-263-8066

Bản PDF xin xem tại đây PDFダウンロードボタン  

Covid-19 center.png