Trang đầu
thông báo
Thông báo về [ Quỹ hỗ trợ phòng chống Covid-19 tỉnh Gifu ]

 

 【Thời gian nhận đăng ký]

 

từ 23/4/2020 (thứ 5) 〜 ngày 20/5 (thứ 4) theo dấu bưu điện có hiệu lực.

 

 

 Khái quát về thủ tục đăng ký PDFダウンロードボタン

 ・Phụ lục 1 PDFダウンロードボタン 

 ・Phụ lục 2 PDFダウンロードボタン

 

Hãy gửi đăng ký qua bưu điện đảm bảo Kakitome hoặc đăng ký online (đăng ký online bắt đầu nhận từ ngày 30/4 (thứ 5) 


Chi tiết về hồ sơ đăng ký xin xem tại trang web của tỉnh (tiếng Nhật)

https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-joho/shingata_corona_kyugyoyosei.html

 

 

Các địa chỉ giải đáp thắc mắc liên quan đến tiền hỗ trợ này

岐阜県

Cửa sổ chuyên tư vấn liên quan đến「Tiền hợp tác」chống dịch Covid-19 tỉnh Gifu(tổng đài)

 TEL:058−278−2551

 Thời gian tiếp nhận:8:30〜17:15(làm việc cả thứ 7, chủ nhật, ngày lễ)

Tư vấn bằng tiếng nước ngoài Kết nối với các cửa sổ trên và phiên dịch

Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tỉnh Gifu 058-263-8066 thứ 2~thứ 6     9:00~18:00

Kamo Kenjimusho(tiếng Bồ bào nha) 0574-25-1858  thứ 2~thứ 6                   9:00~16:00

          (tiếng Tagalog)  0574-25-1858 thứ 2, thứ 4, thứ 6                 9:00~16:00

Seinou Kenjimusho(tiế­ng Bồ bào nha) 0584-73-3520  thứ 2, thứ 4, thứ 6        9:00~16:00

 
Khái niệm về [ Tiền hỗ trợ cho doanh nghiệp ] xin xem tại đây