Trang đầu
thông báo
Thông báo lịch tư vấn miễn phí Nagoya Nyukan tháng 4 - tháng 7/2022

Trung tâm xin thông báo thời gian và địa điểm tổ chức buổi tư vấn miễn phí liên quan đến tư cách lưu trú do chính nhân viên cục quản lý xuất nhập cảnh Nagoya giải đáp. 

Thông tin chi tiết xin xem tại tờ rơi sau:

【ベトナム語】R4入管相談チラシ(4月-7月).jpg