Trang đầu
thông báo
YÊU CẦU RÚT NGẮN THỜI GIAN KINH DOANH VÀ NGỪNG CUNG CẤP RƯỢU BIA ĐỐI VỚI NHÀ HÀNG ĂN UỐNG (kéo dài thời gian áp dụng)

YÊU CẦU RÚT NGẮN THỜI GIAN KINH DOANH VÀ NGỪNG CUNG CẤP RƯỢU BIA ĐỐI VỚI NHÀ HÀNG ĂN UỐNG

(kéo dài thời gian áp dụng)

(phần gạch chân dưới đây là phần thời gian thay đổi của "Biện pháp trọng điểm phòng chống dịch lây lan")

 

1 Khu vực thuộc đối tượng 

・ 42 địa phương trên toàn tỉnh Gifu

2 Thời gian yêu cầu 

・ Từ 21/1/2022 (thứ 6) đến ngày 6/3/2022 (chủ nhật) (tổng 45 ngày)

※Tuy nhiên, nếu bắt đầu thực hiện từ ngày 22/1 (thứ 7) hoặc ngày 23/1 (chủ nhật) thì cũng được chấp nhận.

3 Nội dung yêu cầu

・Yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh từ 5 giờ đến 20 giờ

・ Không cung cấp đồ uống có cồn như rượu bia (bao gồm cả việc khách hàng mang rượu bia đến quán) (trong cả ngày)

・Tránh việc khách đến ăn uống chung 1 nhóm trên 5 người ngồi chung bàn

※Không thực hiện nới lỏng hạn chế dù thuộc nhóm đối tượng đã tiêm vaccine - gói xét nghiệm hoặc nhóm đối tượng đã xét nghiệm.

4 Ngành nghề thuộc đối tượng yêu cầu 

・ Nhà hàng ăn uống: nhà hàng ăn uống (bao gồm cả quán nhậu), quán café, v.v.

(không bao gồm ship hàng, dịch vụ bán mang về. Trung tâm tổ chức tiệc cưới cũng tính là nhà hàng ăn uống.)

・ Cơ sở vui chơi giải trí: các cửa hàng quán Bar, Karaoke,... có giấy phép kinh doanh ăn uống theo luật vệ sinh an toàn thực phẩm (không bao gồm các cơ sở có mục đích sử dụng lưu trú trong thời gian dài ban đêm như quán Net Cafe, Manga Café,...)

5 Tiền hợp tác thực hiện

・Chỉ chi trả tiền hợp tác đối với doanh nghiệp thực hiện theo yêu cầu trong toàn bộ thời gian nêu trên, số tiền chi trả đối với 1 cửa hàng/1 ngày như dưới đây.

※Tuy nhiên, những cửa hàng bắt đầu thực hiện từ ngày 22/1 (thứ 7) hoặc ngày 23/1 (chủ nhật) sẽ nhận được số tiền của 22 ngày hoặc 23 ngày thực hiện theo yêu cầu.

Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ: 3 man yên ~ 10 man yên

Đối với doanh nghiệp lớn: doanh thu bị giảm trong 1 ngày × 0.4 (tối đa 20 man yên)

(Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có thể chọn cách tính này)

6 Vi phạm quy định - tiền phạt

・Xử phạt tiền (đối đa 20 man yên) đối với cửa hàng ăn uống vi phạm quy định về yêu cầu chống dịch.