Trang đầu
thông báo
Thông báo từ văn phòng cảnh sát tỉnh Gifu

【Hãy cài đặt mật khẩu khác nhau cho tất cả các dịch vụ internet!!】

Bạn có đang sử dụng chung mật khẩu cho rất nhiều các website khác nhau bởi lý do "không thể nhớ hết các mật khẩu"?

Khi mật khẩu của một website nào đó bị rò rỉ thì các website khác đang sử dụng chung mật khẩu có khả năng cao sẽ bị truy cập bất hợp pháp.

Vì thế, tuyệt đối không sử dụng chung mật khẩu cho các website khác nhau.