Trang đầu
thông báo
Biện Pháp Khẩn Cấp Ứng Phó Với [Làn Sóng Lây Nhiễm Thứ 4] ([Yêu Cầu Rút Ngắn Thời Gian Hoạt Động Với Riêng Ngành Nhà Hàng Ăn Uống] Bổ Sung Khu Vực Thuộc Đối Tượng Yêu Cầu)

Biện Pháp Khẩn Cấp Ứng Phó Với [Làn Sóng Lây Nhiễm Thứ 4] ([Yêu Cầu Rút Ngắn Thời Gian Hoạt Động Với Riêng Ngành Nhà Hàng Ăn Uống]  Bổ Sung Khu Vực Thuộc Đối Tượng Yêu Cầu)

2/5/2021

  

Khu vực yêu cầuNakatsugawa shi, Hashima shi, Motosu shi, Ginan cho,

Kasamatsu cho, Yoro cho, Kitagata cho

 

Thời gian yêu cầutừ 5/5 (thứ 4) đến 11/5 (thứ 3) (trong 7 ngày)

※Tuy nhiên, cửa hàng bắt đầu thực hiện hợp tác từ ngày 3 hoặc 4 cũng được chấp nhận.

  Trong trường hợp đó, số tiền chi trả sẽ là 9 ngày hoặc 8 ngày.