Trang đầu
thông báo
Bổ Sung Biện Pháp Chống Dịch Covid-19 Biện Pháp Hỗ Trợ Kinh Tế (Tiền hỗ trợ tạm thời do tỉnh quyết định) ([Kêu gọi đến cư dân và doanh nghiệp] (trích lược))

Bổ Sung Biện Pháp Chống Dịch Covid-19

Biện Pháp Hỗ Trợ Kinh Tế (Tiền hỗ trợ tạm thời do tỉnh quyết định)

([Kêu gọi đến cư dân và doanh nghiệp] (trích lược))

 

Quyết định ngày 15/5/2021

 Tổng cục phòng chống dịch Covid-19

Thời gian thực hiện: đến ngày 31/5/2021 (thứ 2)

 

Biện Pháp Hỗ Trợ Kinh Tế (Tiền hỗ trợ tạm thời do tỉnh quyết định)

 

(1)Tỉnh sẽ chi trả tiền hỗ trợ tạm thời trước cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng do phải rút ngắn thời gian hoạt động, trước khi có hỗ trợ hàng tháng từ chính phủ.

【Doanh nghiệp thuộc đối tượng】 

〇Mặc dù không thuộc đối tượng nhận tiền hợp tác, nhưng tỉnh sẽ hỗ trợ đến những doanh nghiệp thực hiện yêu cầu.

・Nhà hàng ăn uống thực hiện việc ngừng phục vụ đồ uống có cồn trong suốt cả ngày

・Cửa hàng thực hiện hạn chế việc hát Karaoke

〇Công ty kinh doanh rượu bia (doanh nghiệp trong tỉnh, công ty cung cấp đồ uống có cồn cho các nhà hàng trong tỉnh)

〇Công ty taxi, công ty cho thuê tài xế lái xe

 

【Tiền Hỗ Trợ】 Đồng nhất mỗi công ty 10 man yên

 

(2)Tỉnh sẽ chi trả tiền hỗ trợ tạm thời trước cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú chịu ảnh hưởng nặng do dịch bệnh, trước khi có hỗ trợ hàng tháng từ chính phủ (tối đa đối với doanh nghiệp là 20 man yên, với cá nhân là 10 man yên)

【Doanh nghiệp thuộc đối tượng】 

〇Doanh nghiệp trong tỉnh có giấy phép [Kinh doanh khách sạn/quán trọ] hoặc [Kinh doanh lưu trú đơn thuần] theo Luật ngành lưu trú

 

【Tiền Hỗ Trợ】

(1)Quy mô nhỏ(dưới 50 nhân viên trở xuống): 40 man yên

(2)Quy mô vừa(dưới 200 nhân viên trở xuống):120 man yên

(3)Quy mô lớn(200 nhân viên trở lên):200 man yên

 

 

Kêu gọi đến cư dân và doanh nghiệp (trích lược)

 

 Trước tình trạng gia tăng lây nhiễm tại cơ quan, trường học, gia đình...do đó, tỉnh kêu gọi cư dân, doanh nghiệp thực hiện triệt để các điều dưới đây.

 

〇 Dừng ngay mọi hành động (đi học, đi làm) của người bị sốt, hoặc thấy không khỏe. Đồng thời, tại cơ quan, trường học, gia đình có người không khỏe cũng cần tự kiểm tra tình hình sức khỏe.

 

〇 Căn cứ luật pháp điều 24 khoản 9, yêu cầu tất cả doanh nghiệp thực hiện triệt để các điều sau

・ Giới hạn số người ra vào cơ sở để tránh đông đúc

 ・ Yêu cầu đeo khẩu trang đối với người đến cơ sở

 ・ Nghiêm cấm những người không thực hiện công tác phòng chống dịch vào cơ sở

 ・ Đảm bảo thực hiện ngăn ngừa lây nhiễm qua giọt bắn nước bọt, và giữ khoảng cách thích hợp giữa mọi người

 

 Bản PDF xem tại đây PDFダウンロードボタン