Trang đầu
thông báo
Thông Báo Về Lịch Nghỉ Lễ Của Trung Tâm

Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Gifu xin thông báo về lịch đóng cửa trong thời gian nghỉ lễ như sau.

Ngày 29/4 (thứ 5), ngày 1/5 (thứ 7) ~ ngày 5/5 (thứ 4)                      

  

Trong thời gian đóng cửa nghỉ lễ, trung tâm vẫn sẽ tiếp nhận phiên dịch tiếng Việt qua điện thoại và kết nối tới trung tâm y tế Hokenjo trong tỉnh Gifu nếu có liên quan đến tư vấn đến Covid-19

Những nội dung tư vấn, hỗ trợ khác xin hãy liên hệ vào thời gian làm việc của trung tâm từ

9:30 đến 16:30 các ngày từ thứ 2 - thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ)

 

TEL:058-263-8066