Trang đầu
thông báo
Khuyến nghị rút ngắn thời gian hoạt động đối với các ngành nghề khác (※)

Khuyến nghị rút ngắn thời gian hoạt động đối với các ngành nghề khác )>

  Liên quan đến [Khuyến nghị rút ngắn thời gian hoạt động đối với các ngành nghề khác] trong thời gian thực hiện từ ngày 8/2 (thứ 2) đến ngày 7/3 (chủ nhật). Từ ngày 1/3 (thứ 2) sẽ có sự thay đổi như sau.

  Thời gian kinh doanh: trước đây [cho đến 20 giờ] → thay đổi thành [cho đến 21 giờ]

Thời gian cung cấp đồ uống có cồn: [từ 11 giờ cho đến 19 giờ] → thay đổi thành [từ 11 giờ cho đến 20 giờ]

 

(※)Những cơ sở không thuộc đối tượng nhà hàng/quán ăn được quy định tại điều 11 pháp lệnh thi hành các biện pháp đặc biệt

(trường học, nhà trẻ, cửa hàng kinh doanh các mặt hàng như yếu phẩm, các dịch vụ thiết yếu trong cuộc sống..vv.. sẽ không thuộc đối tượng trên)