Trang đầu
thông báo
Thay Đổi<Yêu Cầu Rút Ngắn Thời Gian Đối Với Nhà Hàng/Quán Ăn>

Yêu Cầu Rút Ngắn Thời Gian Đối Với Nhà Hàng/Quán Ăn

 

Thông báo về sự thay đổi quyết định [Yêu cầu rút ngắn thời gian hoạt động đối với nhà hàng/quán ăn] trong thời gian thực hiện từ ngày 8 tháng 2 (thứ 2) đến ngày 7 tháng 3 (chủ nhật). Chi tiết nội dung thay đổi xin xem dưới đây.

 

 

【Từ ngày 1 tháng 3 (thứ 2) ~ ngày 7 tháng 3 (chủ nhật)】

・Đối tượng:nhà hàng, quán ăn(không phân biệt nhà hàng/quán ăn có bán kèm rượu hay không)

・Yêu cầu:rút ngắn thời gian hoạt động kinh doanh đến 21:00 trong thời gian kể trên

    (thời gian bán đồ uống rượu đến 20 giờ)

・Tiền hợp tác:mỗi cửa hàng sẽ nhận được 28 man yên nếu thực hiện đầy đủ điều kiện trong toàn bộ 7 ngày kể trên