Trang đầu
thông báo
Dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp được ban bố đối với tỉnh Gifu

Tình trạng khẩn cấp được ban bố đối với tỉnh Gifu sẽ được dỡ bỏ vào ngày 28 tháng 2.