Trang đầu
thông báo
Khai Trương "Trang Web Hỗ Trợ Học Tiếng Nhật Gifu"

 Nhiều địa phương trong tỉnh Gifu đã có các lớp học tiếng Nhật được vận hành bởi các tổ chức tình nguyện hoặc hiệp hội giao lưu quốc tế địa phương.

 Tại Trung Tâm Giao Lưu Quốc Tế Tỉnh Gifu đã tổng hợp thông tin về các lớp học tiếng Nhật đó và lập trang web mới có tên "Trang Web Hỗ Trợ Học Tiếng Nhật Gifu"

Mọi người hãy truy cập vào trang web để tìm được lớp học tiếng Nhật gần mình nhất nhé!

Trang tiếng Việt https://www.gic.or.jp/nihongo/vn/

スクリーンショット (17).png