Trang đầu
thông báo
Đối Sách Phòng Chống Dịch Tình Trạng Khẩn Cấp (Trích Lược) Yêu Cầu Đối Với Chủ Doanh Nghiệp

Đối Sách Phòng Chống Dịch Tình Trạng Khẩn Cấp (Trích Lược)

Yêu Cầu Đối Với Chủ Doanh Nghiệp

 

(1) Yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh đối với nhà hàng

Mở rộng đối tượng yêu cầu từ [Nhà hàng ăn uống bán kèm rượu] thành [Nhà hàng ăn uống]

【Từ 12/1 (thứ 3) ~ 7/2 (chủ nhật)】

・Đối tượng: Nhà hàng ăn uống có bán kèm rượu, đồ uống có cồn

・Yêu cầu: Rút ngắn giờ kinh doanh đến 20:00 giờ, trong khung thời gian trên,

Và chỉ phục vụ đồ uống rượu từ 11:00 ~ 19:00 giờ

・Tiền hỗ trợ hợp tác: 1 cửa hàng đáp ứng đầy đủ trong toàn bộ thời gian 27 ngày sẽ nhận 154 man yên

 

【Từ 16/1 (thứ 7) ~ 7/2 (chủ nhật)】

・Đối tượng: Nhà hàng ăn uống (bất kể nhà hàng đó có bán kèm rượu hay không)

・Yêu cầu: Rút ngắn giờ kinh doanh đến 20:00 giờ, trong khung thời gian trên,

Và chỉ phục vụ đồ uống rượu từ 11:00 ~ 19:00 giờ

・Tiền hỗ trợ hợp tác: 1 cửa hàng đáp ứng đầy đủ trong toàn bộ thời gian 23 ngày sẽ nhận 138 man yên

 

(2) Giới Hạn Tổ Chức Sự Kiện (từ 16/1)

・Dưới 5.000 người cả trong nhà và ngoài trời

・Ngoài những điều trên, số lượng chứa trong nhà chỉ được dùng 50% công suất

・Rút ngắn giờ làm việc đến 20:00 

(3) Rút Ngắn Thời Gian Hoạt Động Đối Với Các Ngành Nghề Khác (từ 16/1)

・Đối tượng: Các cơ sở không phải là nhà hàng được quy định tại điều 11 của pháp lệnh thực thi các biện pháp đặc biệt

(Không bao gồm trường học, nhà trẻ, cửa hàng bán đồ dùng thiết yếu hàng ngày, cửa hàng kinh doanh dịch vụ thiết yếu hàng ngày, v.v.)

・Nội dung: Thời gian làm việc đến 20 giờ, thời gian bán đồ uống rượu từ 11 giờ ~ 19 giờ

・Cơ sở thuộc đối tượng:

Cơ Sở

Thực Hiện

Cơ sở vận động thể thao, khu vui chơi

・Rút ngắn thời gian kinh doanh đến 20 giờ, thời gian bán đồ uống rượu đến 19 giờ

・Giới hạn số người tối đa 5.000 người, và yêu cầu tỉ lệ sử dụng dưới 50% công suất

Nhà hát, phòng tranh, rạp chiếu phim hoặc rạp biểu diễn

Phòng họp tập trung hoặc cơ sở họp công cộng, phòng triển lãm

Bảo tàng, bảo tàng mỹ thuật và thư viện

Khách sạn hoặc lữ quán (chỉ áp dụng với khu vực dùng tập trung, hội họp)

※Không bao gồm các cơ sở thuộc đối tượng yêu cầu rút ngắn thời gian dựa trên luật các biện pháp đặc biệt

Cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí (cơ sở không có giấy phép kinh doanh nhà hàng theo luật vệ sinh thực phẩm)

・Rút ngắn thời gian kinh doanh đến 20 giờ, thời gian bán đồ uống rượu đến 19 giờ.

Cửa hàng kinh doanh hàng hóa trên 1.000m2 (không bao gồm hàng nhu yếu phẩm sinh hoạt)

Cửa hàng kinh doanh dịch vụ trên 1.000 m2 (không bao gồm các dịch vụ thiết yếu hàng ngày)

 

Bản PFD xem tại đây PDFダウンロードボタン