Trang đầu
thông báo
Biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp(Từ 9/1 ~ 7/2)

Biện pháp phòng chống dịch khẩn cấpTừ 9/1 ~ 7/2

Yêu cầu thực hiện đối với các chủ doanh nghiệp

Tăng cường/ kéo dài yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh đối với các cửa hàng ăn uống có bán kèm rượu

 

・Thời gian kinh doanh:Rút ngắn thời gian kinh doanh đến 20:00

・Phục vụ đồ uống có cồn:Rút ngắn thời gian phục vụ từ 11:00 giờ đến 19:00 giờ

・Thời gian yêu cầu thực hiện: từ ngày 12/1 ~ ngày 7/2 (27 ngày)

・Tiền hợp tác thực hiện:108 man yên

 

※Tùy tình hình cần thiết sẽ tiến hành điều tra thực tế.