Trang đầu
thông báo
Nội Dung Yêu Cầu Người Dân Thay Đổi Hành Động 

Ngày 9/1/2021

Biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp

 

Nội Dung Yêu Cầu Người Dân Thay Đổi Hành Động  

(1) Hạn chế việc ăn uống có nguy cơ lây nhiễm cao

・Bất kể ăn trưa hay tối, ăn tại nhà hay ăn ngoài. Hãy hạn chế những việc ăn uống dưới đây.

・Ăn uống với những người không phải người trong gia đình, vợ/chồng của bạn.

・Ăn uống trong thời gian dài

・Ăn uống kèm rượu, nói chuyện lớn tiếng

・Ăn uống kèm nói chuyện mà không đeo khẩu trang..vv..

 

(2) Hạn chế ra ngoài không cần thiết (bất kể ngày hay đêm, đặc biệt từ 8 giờ tối trở đi)

 

(3) Hạn chế di chuyển không cần thiết sang tỉnh khác

・Đặc biệt, quán triệt không di chuyển đến các tỉnh thành đã ban bố tình trạng khẩn cấp gồm thủ đô và 3 tỉnh (Tokyo, tỉnh Saitama, tỉnh Chiba, tỉnh Kanagawa), tỉnh Aichi và 2 phủ, 1 tỉnh tại Kansai (Osaka, Kyoto, tỉnh Hyogo).