Trang đầu
thông báo
Ban bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch Covid-19

Tỉnh Gifu đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch Covid-19.

Thời gian:Từ ngày 14/1 (thứ 5) đến  ngày 7/2 (chủ nhật)