Trang đầu
thông báo
Thông Báo Lịch Nghỉ Tết Dương Lịch 2020 Của Trung Tâm

 

Thông Báo Lịch Nghỉ Tết Của Trung Tâm

 

Trung Tâm Giao Lưu Quốc Tế Tỉnh Gifu sẽ nghỉ tết từ ngày 29/12 (thứ 3) ~ ngày 3/1 (chủ nhật)

Trong thời gian nghỉ tết, trung tâm chỉ tiếp nhận tư vấn kết nối phiên dịch với cơ sở y tế Hokenjo liên quan đến Covid-19

Những nội dung khác xin liên hệ vào thời gian mở cửa trở lại của trung tâm từ 9 giờ 30 đến 16 giờ 30 các ngày hành chính.

Số điện thoại: 058-263-8066