Trang đầu
thông báo
<Tuyển Thành Viên!> Khóa huấn luyện tình nguyện viên phiên dịch y tế 2020

Tuyển Thành Viên!

 

Bạn Sẽ Được Học Kỹ Năng Cơ Bản Trong Phiên Dich Y Tế!

 

Khóa Huấn Luyện Tình Nguyện Viên Phiên Dịch Y Tế 2020 (ONLINE)

 

 Nhằm giúp đỡ cư dân người nước ngoài sống tại tỉnh Gifu - không thông thạo tiếng Nhật có thể yên tâm đến khám bệnh tại các cơ sở y tế, chúng tôi tổ chức khóa tập huấn về phiên dịch y tế. Tại khóa học bạn sẽ được đào tạo những điều cơ bản trong phiên dịch y tế.

 

Thời gian : Ngày 8 tháng 12 năm 2020 (thứ 3), ngày 15/12 (thứ 3), ngày 22/12 (thứ 3)

                  Mỗi buổi từ 10:00 ~ 12:00   ※Nội dung mỗi buổi đào tạo sẽ khác nhau

Phương thức đào tạo: Online trực tuyến (sử dụng ứng dụng ZOOM)

 

Ngôn ngữ đào tạo tình nguyện phiên dịch: tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung, tiếng Tagalog, tiếng Việt

 ※Tại trung tâm GIC hiện đang đào tạo và phái cử tình nguyện viên phiên dịch y tế tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung và tiếng Tagalog thuộc [dự án phái cử tình nguyện viên phiên dịch y tế tỉnh Gifu] đến những cơ sở y tế có đăng ký trong tỉnh khi có yêu cầu.

 Hiện tại, vẫn chưa tổ chức phái cử tình nguyện viên phiên dịch y tế tiếng Việt. Nhưng trong thời gian tới, để có thể đào tạo, bồi dưỡng tình nguyện viên phiên dịch y tế tiếng Việt chất lượng thì các bạn Việt Nam cũng có thể đăng ký tham gia khóa huấn luyện này.

Đối tượng tham gia khóa tập huấn: 

・Các bạn quốc tịch nước ngoài có thể giao tiếp tiếng Nhật thường ngày, có quan tâm đến tình nguyện viên phiên dịch y tế

・Người Nhật có thể giao tiếp tiếng nước ngoài trong số những ngôn ngữ thuộc đối tượng của khóa huấn luyện

・Những bạn đã đăng ký là thành viên đội tình nguyện viên phiên dịch y tế của trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Gifu

 

Phí tham dự : miễn phí

 

Nội dung tập huấn :  ※Các buổi học sẽ được giảng dạy bằng tiếng Nhật.

 

Ngày 8 : Kiến thức y tế cơ bản liên quan đến chế độ y tế của Nhật Bản, đạo đức cần có và vai trò của một người phiên dịch y tế

Ngày 15: Kiến thức y tế cơ bản ①

Ngày 22: Kiến thức y tế cơ bản ②


Cách đăng ký/ liên hệ: Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Gifu

TEL:058-214-7700, E-mail: gic@gic.or.jp


Thông tin chi tiết xin xác nhận trong tơ rơi dưới đây. ↓

ibora2020.png