Trang đầu
thông báo
【Miễn phí】Chúng tôi có chương trình tư vấn trực tuyến về kế hoạch tương lai cho những người nước ngoài cư trú tại tỉnh Gifu.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

*** Thân gửi các bạn nước ngoài đang cư trú tại tỉnh Gifu ***

Tư vấn về(trực tuyến)kế hoạch tương lai

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━Tại trung tâm giao lưu quốc tế Gifu, chúng tôi có chương trình tư vấn cá nhân một cách kỹ càng trực tuyến bằng phần mềm Zoom cho những người nước ngoài đang cư trú tại tỉnh Gifu về những vấn đề liên quan đến chi phí sinh hoạt, chi phí giáo dục, ngân sách gia đình, v.v...

 

Bạn nào đang lo lắng về thu nhập bị giảm vì bị cho nghỉ việc, bị thất nghiệp, hoặc đang quan tâm về chi phí cần thiết cho việc giáo dục con cái, chuyên gia sẽ giải thích những điều bạn cần biết một cách dễ hiểu.

 

Mỗi tháng chúng tôi chỉ tư vấn cho 2 nhóm theo thứ tự đến trước phục vụ trước.  Vì thế bạn nào muốn tư vấn hãy nhanh chóng đăng ký trước.

 

Thời gian:     Thứ tư ngày 2/12/2020  ~  thứ tư ngày 3/3/2021

    ① 10:00 10:50

    ② 11:00 11:50

Địa điểm:      Trực tuyến (bằng Zoom)

Số người:    Hai nhóm/mỗi tháng (theo thứ tự đến trước phục vụ trước)

Đối tượng:   Người nước ngoài đang cư trú tại Gifu

               Phụ huynh/người giám hộ người nước ngoài


Lệ phí:         Miễn phí
Nơi đăng ký:    Vui lòng tham khảo thông tin trên tờ rơi và đăng ký bằng email

 

TEL 058-214-7700

E-mail:gic@gic.or.jp

chirashi_lifeplan_v.png