Trang đầu
thông báo
Tư vấn miễn phí về các vấn đề lao động cho người nước ngoài

Trung tâm tổ chức buổi tư vấn miễn phí các vấn đề về lao động như nghỉ việc/ sa thải, tiền lương, nghỉ phép.....

PDFダウンロードボタン 

tu vấn lao động.jpg