Trang đầu
thông báo
Hướng dẫn về khoản tiền trợ cấp cố định đặc biệt 10 man yên

Xem bản hướng dẫn đầy đủ về tiền trợ cấp cố định tại PDF dưới đây

Hãy gọi lên trung tâm Gic để được kết nối phiên dịch đến các văn phòng hành chính địa phương giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến khoản trợ cấp này cũng như cách đăng ký. TEL  058-263-8066

PDFダウンロードボタン

10man-1.jpg