Trang đầu
thông báo
Thông báo về lịch nghỉ lễ của trung tâm

Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Gifu xin thông báo về lịch nghỉ của trung tâm như sau

ngày 29/4 (thứ 4), từ ngày 2/5 (thứ 7) ~ ngày 6/5 (thứ 4)

Trong khoảng thời gian nghỉ lễ nhưng trung tâm sẽ vẫn tiếp nhận những tư vấn kết nối với trung tâm y tế Hokenjo liên quan đến Covid-19.

Những trao đổi khác vui lòng gọi điện đến trung tâm sau kỳ nghỉ, vào thời gian từ 9 giờ sáng đến 18 giờ chiều.

TEL:058-263-8066