Trang đầu
thông báo
Thông báo về việc kéo dài thời gian làm việc cửa sổ trao đổi bằng tiêng nước ngoài do Covid 19

Kể từ 16 tháng 3 năm 2020, thời gian tiếp nhận tư vấn bằng tiếng nước ngoài sẽ được kéo dài do Covid-19 

Chi tiết xin xem tại đây:  PDFダウンロードボタン  

 R20316から延長時間.png