Trang đầu
thông báo
Hỗ trợ và đăng tải thông tin mới nhất liên quan đến Covid-19 qua ứng dụng điện thoại LINE

Tỉnh xin thông báo: Để có thể giải đáp từng câu hỏi cũng như giải đáp sự bất an của từng người dân trong tỉnh về Covid-19. Hiện nay, tỉnh Gifu đã sử dụng ứng dụng truyền thông [LINE], từ phần Chatbox (hộp thư trả lời tự động) sẽ gửi đến cư dân những trang web chính thức hướng dẫn về những cơ quan giải đáp thắc mắc phù hợp [Các chính sách hỗ trợ đối phó với Covid-19 của tỉnh Gifu] (chỉ có tiếng Nhật).

 

1 Các tính năng của [Các chính sách hỗ trợ đối phó với Covid-19 của tỉnh Gifu]

 (1) Cung cấp thông tin phù hợp với từng tình trạng cá nhân

 

Bằng cách trả lời các câu hỏi về tình trạng thể chất, tuổi tác, tiền sử bệnh tật, mã bưu điện nhà...Sau đó, sẽ nhận được những thông báo về đối sách thích hợp cũng như biện pháp cần thiết, và cần liên hệ đến「Trung tâm tư vấn cho người từ nước ngoài trở về và người có tiếp xúc gần」

 (2)Cung cấp thông tin khác

〇Câu hỏi thường gặp (trường hợp nghi nhiễm bệnh, những điều mà cư dân muốn biết sẽ được trả lời tự động)

Thông tin mới nhất (bạn có thể nhận thông tin chính thức về Covid-19, chẳng hạn như các đối sách của chính phủ...)

〇Trao đổi với bác sỹ qua điện thoại thông minh (được bác sỹ tư vấn miễn phí)

(3) Nắm bắt tình hình thực tế bằng cách phân tích dữ liệu tích lũy

 Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu được thu thập và tích lũy từ câu trả lời của bạn để hiểu tình hình thực tế của dịch. Hơn nữa, thông tin cũng sẽ được các nhà nghiên cứu tại các trường đại học và các tổ chức khác sử dụng phối hợp và xem xét các biện pháp phòng chống nhiễm bệnh.

※Những thông tin đặc định cá nhân do cư dân tỉnh cung cấp sẽ không sử dụng trong quá trình nghiên cứu.

Cách đăng ký [bạn bè]

hãy [thêm bạn] theo mã QR code dưới đâyỨng dụng này chỉ có tiếng Nhật, không đáp ứng được tiếng nước ngoài. Nhưng bạn có thể sử dụng các ứng dụng tra dịch tự động bàng cách copy/paste.

QRコード