Trang đầu
thông báo
Thông tin mới nhất về virus corona chủng mới gây bệnh viêm phổi

Đề cập nhật tình hình thông tin mới nhất về tình trạng bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra, hãy theo dõi thường xuyên trên trang NHK WORLD (chỉ có phiên bản tiếng Anh)

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/tags/82/

NHK-thumb-250x361-3764.jpg