Trang đầu
thông báo
Thông báo liên quan đến mọi thắc mắc trao đổi về chủng viêm phổi mới Virus Corona

Thông báo liên quan đến mọi thắc mắc trao đổi về chủng viêm phổi mới Virus Corona

Cư dân trong tỉnh hiện không cần lo lắng quá mức, tỉnh khuyến cáo mọi cư dân luôn nỗ lực đối phó với sự truyền nhiễm bệnh dịch như quán triệt việc đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên.

※Gửi đến những cư dân nhập cảnh vào Nhật từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc

Nếu sau khi nhập cảnh vào Nhật có những triệu chứng như ho hay sốt

 

◇ Hãy liên hệ ngay với các【cửa sổ tư vấn】

◇ Hãy đeo khẩu trang

◇ Khi đến khám tại các cơ sở y tế, nhất định phải

  thông báo trước về việc từng có lịch sử lưu trú tại

    thành phố Vũ Hán.

◇ Nếu có bất cứ sự lo lắng nào thì hãy liên hệ ngay

     với những cửa sổ tư vấn dưới đây
     PDFダウンロードボタン