Trang đầu
thông báo
Thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 7 của tỉnh Gifu」

7月ご語.jpgĐăng tải nội dung thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 7 của tỉnh Gifu」。

Hãy truy cập vào đường link dưới đây để xem chi tiết .

  PDFダウンロードボタン