Trang đầu
thông báo
Thống kê ca nhiễm Covid-19 trong tỉnh Gifu

Bệnh nhân dương tính của tỉnh Gifu tại thời điểm hiện tại

Xem danh sách chi tiết tại trang web của tỉnh Gifu: https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/26547.html

Tình trạng bệnh nhân nhiễm Covid-19 Tỉnh Gifu
Thời điểm ngày 25/11/2021
Kết quả dương tính Covid-19 Số ca xét nghiệm tại tỉnh Gifu 18,904 người
Số ca nhiễm do tỉnh khác xét nghiệm 341 người
Tổng 19,245 người
  Đang nhập viện điều trị/ Sau điều trị/
đang chờ nhập viện
10 người
  Trong đó triệu chứng nhẹ/ vừa 1,679 người
Triệu chứng nặng 0 người
Đã tử vong 218 người
Đã xuất viện 19,234 người
Số người đã tiến hành xét nghiệm 448,786 người
Phần [đã xuất viện] có bao gồm cả bệnh nhân của tỉnh khác, xét nghiệm tại Gifu