Trang đầu
thông báo
Thống kê ca nhiễm Covid-19 trong tỉnh Gifu

Tại thời điểm hiện tại, tỉnh Gifu đã có 9292 bệnh nhân dương tính (Cập nhật thời điểm ngày 15/6/2021)

Xem danh sách chi tiết tại trang web của tỉnh Gifu: https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/26547.html

R30616.png