Trang đầu
thông báo
Danh sách các ca nhiễm Covid-19 trong tỉnh Gifu

Tại thời điểm hiện tại, tỉnh Gifu đã có 3819 bệnh nhân dương tính (Cập nhật thời điểm ngày 21/1/2021)

Xem danh sách chi tiết tại đây:  PDFダウンロードボタン   

   R30122.png