Trang đầu
thông báo
Danh sách các ca nhiễm Covid-19 trong tỉnh Gifu

Tại thời điểm hiện tại, tỉnh Gifu đã có 985 bệnh nhân dương tính (Cập nhật thời điểm ngày 26/11/2020)

Xem danh sách chi tiết tại đây: PDFダウンロードボタン  

1127.png