Trang đầu
thông báo
Danh sách các ca nhiễm Covid-19 trong tỉnh Gifu

Tại thời điểm hiện tại, tỉnh Gifu đã có 660 bệnh nhân dương tính (Cập nhật thời điểm ngày 22/10/2020)

Xem danh sách chi tiết tại đây:   PDFダウンロードボタン 

1023.png