Trang đầu
thông báo
Danh sách các ca nhiễm Covid-19 trong tỉnh Gifu

Tại thời điểm hiện tại, tỉnh Gifu đã có 596 bệnh nhân dương tính (Cập nhật thời điểm ngày 17/9/2020)

Xem danh sách chi tiết tại đây:   PDFダウンロードボタン 

0918.png