Unahan ng Pahina > Abiso ng iba pang mga organisasyon
Abiso ng iba pang mga organisasyon
Kaalaman sa Disaster Prevention para sa mga Dayuhang Mamamayan

●Impormasyon mula sa Gifu City International Exchange Association


Disaster prevention event Paghahanda sa Oras ng Disaster o Kalamidad

Kaalaman sa Disaster Prevention para sa mga Dayuhang Mamamaya


Ano ang dapat kong gawin kapag lumindol? Ano ang evacuation center?
Palalimin ang iyong kaalaman sa lindol at  maranasan ang ilang kasanayang kailangang isipin.


Target:mga Dayuhang Residente(naninirahan sa Gifu City, nagtatrabaho, International students at ang kanilang mga pamilya)

Para sa mga Katanungan ・Aplikasyon, makipag-ugnayan lamang po sa Gifu City International Exchange Association.


Flyer: PDFダウンロードボタン

e_gifushi.jpg