Unahan ng Pahina > Abiso ng iba pang mga organisasyon
Abiso ng iba pang mga organisasyon
Nihongo na Magagamit sa Trabaho !

Gusto ninyong mahasa ang kaalaman sa pagbasa, pagsulat ng HIRAGANA/KATAKANA, matuto ng maayos na pananalita sa wikang Japanese, mag-apply na !

para sa karagdagang impormasyon i-click lang ang  flyer PDF

     

Flyer     PDFダウンロードボタン  455KB