Unahan ng Pahina > Abiso ng iba pang mga organisasyon
Abiso ng iba pang mga organisasyon
Legal na Impormasyon ng HOTERAS !

Nagbibigay ang HOTERAS ng Legal na impormasyon para sa mga banyagang naninirahan sa bansang Japan na nagangailangan ng Legal na serbisyo na gamit ang ibat- ibang wikang banyaga.

 

 

para sa karagdaang impormasyon i-click ang flyer sa ibaba

     

PDFダウンロードボタン