Unahan ng Pahina > Abiso ng iba pang mga organisasyon
Abiso ng iba pang mga organisasyon
Legal na Konsultasyon para sa mga Dayuhang Manggagawa sa pamamagitan ng Telepono

Konsultasyon tungkol sa kondisyon ng labor na isasagawa sa 6 ng Abril (Linggo) alas 2 - 7 ng gabi

Lahat ng mga tawag ay LIBRE !

Opisina sa Tokyo : 03 - 6427 - 5902

Opisina sa Nagoya : 05 - 2414 - 5901

Opisina sa Osaka : 06 - 4708 - 3637

Para sa mga Karagdagang Detalye, i-download ang flyer   PDFダウンロードボタン