Unahan ng Pahina > Abiso ng iba pang mga organisasyon
Abiso ng iba pang mga organisasyon
Lumipat na ang Gifu International Affairs Division

Simula nuong Pebrero 18, ang Gifu International Affairs Division at ang tanggapan ng Gifu International Exchange Association ay matatagpuan na ngayon sa ika-7 palapag ng Gifu City Hall Main Branch.