Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC:2014/10
  naka-post sa
Tungkol sa Pagsabog ng Mt. Ontake 2014/10/03
1