Unahan ng Pahina > Aktibidad
Aktibidad
Medical Interpreter Volunteer Training 2017【Nobyembre 18 at 19 (Sabado at Linggo) 】

Medical Interpreter Volunteer Training 2017

(LIBRE ang Paglahok)

Magsasagawa ng pagsasanay para sa mga Medical Interpreter Volunteer para sa paghahatid sa mga medical na institusyon sa Prepektura ng Gifu.

● Araw at Oras : Nobyembre 18 at 19 (Sabado at Linggo)  10:00 ~ 17:00

● Lugar : Nobyembre 18 (Sabado)  Kani City Cultural Creation Center ala

           Nobyembre 19 (Linggo) Gifu University School of Medicine

● Target na Madla : Medical Interpreter Volunteer Registrants,           

   Interesado maging Medical Interpreter Volunteer

● Wika : Portuguese, Intsik at Tagalog

● Kapasidad : 50 katao 
● Admission : Libre

● ※ Ang lektura ay isasagawa sa  Wikang Hapon

Nobyembre 18  Sistema ng Health Care sa Japan, mental attitude ng mga medical interpreter, pangunahing kaalaman sa medisina, interpretasyon at panayam

Nobyembre 19 Pagsasanay sa paggamit ng mga medikal na intsrumento, interpretasyon, 2 araw na maraming matututuhan sa medical na interpretasyon, at role play.

※Ang mga lumahok sa buong seminar ay makakatanggap ng sertipiko ng pagdalo.

● Aplikasyon at Katanungan : Gifu International Center (Tel.No. 058-214-7700)

●Ang mga lumahok sa training ay maaaring lumahok sa pagsubok na isasagawa sa Gifu City upang maging isang Medical Interpreter Volunteer

 

Para sa karagdagang impormasyon, I click lang dito Wordダウンロードボタン

leaflet_iryou_j.jpg

leaflet_iryou_j1.jpg