Unahan ng Pahina > Aktibidad
Aktibidad
PHILIPPINE CONSULAR OUTREACH IN GIFU CITY【August 26-27】

Anunsyo at impormasyon pang internasyonal na relasyon mula sa ibang organisasyon

 

Balitang ipinaaabot ng ASFil Gifu 

Kung may katanungan ukol sa iba pang detalye na nakasaad, huwag mag-atubiling tumawag sa numerong nakasaad sa ibaba. 

Para sa karagdagang impormasyon, I click lang dito  PDFダウンロードボタン

outreach2017.jpg