Unahan ng Pahina > Aktibidad
Aktibidad
Alamin ang Mundo sa pamamagitan ng Quiz ! Hulyo 11

Coordinator para sa Ugnayang Pang-Internasyonal, Sally Wals, Gong Xiao Yun, and Morishita Anderson Missao Ang maghahatid sa inyo !

 

Sa mga bagong Sali, kasama ang mga kaibigan at PamilyaHuwag mag-atubiling sumali.

 

Iba't-ibang challenge sa mga katanunganMakipagkaibigan at palawakin ang kaalaman sa Mundo !

 

click lang para ma download PDFダウンロードボタン

 

Isasagawa ang pagsusulit sa wikang Hapon, isang pagkakataon ng pag-aaral ng wikang Hapon at makipagsalamuha sa mga Japanese.

May ilang language support na ibinibigay, mangyaring makipagtalakayan sa umpisa pa lamang.

 

 • Gifu International Center (Gifu City)
 • Mangyaring tingnan sa likod ang paraan ng pagpunta
 • Hulyo 11 (Biyernes)   19 : 00 ~ 20 : 30, Admission 18 :30 ~
 • Para sa mga Miyembro ng Center at mga Banyagang Nasyonal ang
 • Aplikasyon sa pagsali ay hanggang Hunyo 30 (Lunes)
 • Sa mga hindi kasapi ay mula sa Hulyo 1 (Martes) ~
 • Malugod na Inaanyayahan ang kahit sino
 • LIBRE .
 • Isang putahe isang tao. (Pagkain para sa grupo)

          ※Snack,kendi o inumin ( hindi puwede ang Alak)

          Dahil sa panahon na ng tag-init, mangyaring iwasan ang pagakin na niluto sa bahay.

 

Pagpunta sa Gifu Chunichi Building

 

 • Galing sa JR Gifu Station , lalakad ng mga 15 minuto
 • Walang paradahan sa venue. Hangga't maaari gamitin ang pampublikong transportasyon.
 • JR Gifu Station, mula sa Meitetsu Gifu Station, 5 minuto sa bus → 1 minuto mula sa Yanagase bus stop
 • Ang opisina ng Gifu International Center ay nasa 2nd Floor ng Chunichi Building ngunit ang venue ng Quiz ay nakasaad sa ibaba

 

Big Map Tagalog.png

 

Venue ng Quiz ay sa Chunichi Building "Minami Kan"(South Building)

 

 • Quiz ay magsisimula ng 19 : 00, ngunit magyaring dumating ng maaga para sa paggu-grupo
 • Admission 18 :30 ~
 • Dumaan sa may gilid ng bar , magpatuloy sa dulo bandang kaliwa
 • Hindi magagamit ang paradahan ng gusali. Salamat sa inyong pag-unawa.

 

Close map Tagalog.png

 

Paano mag-apply

 

 • Kapasidad ay 28 tao
 • May sistema ang Center para sa mga miyembro. Tatangapin muna ang aplikasyon para sa miyembro at mga Banyagang Nasyonal hanggang Hunyo 30 (Lunes). At aplikasyon ng hindi miyembro, hindi banyaga at pangkalahatang publiko ay gaganapin sa Hulyo 1(Martes). Tandaan, kung miyembro ng Center ay maglalahad aplikasyon ng Hulyo 1 , iba-base ito sa "first come, first served" .
 • Kung may anumang bagay o pagkakataon na hindi makakadalo, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa lalong medaling panahon. Sa pamamagitan ng e-mail o tawag sa telepono. Maaaring may mga ilang tao ang naghihintay ng bakanteng puwesto.
 • Maaaring may mga ilang tao ang naghihintay ng bakanteng puwesto.

 

We would like to know tagalog.png

 

Contact Info Tagalog.png