Unahan ng Pahina > Aktibidad
Aktibidad
Anglican Kani Mission Gifu Program

Kibou Classroom

 

 

 

Nahihirapan po ba kayong ipasok ang inyong mga anak sa hoikuen o kindergarten class dito sa Japan? May mga Anak po ba kayo na hindi makapasok ng elementarya o high school dito sa Japan dahil nahihirapan sa wikang Hapon? Gusto nyo bang matuto ang anak ninyo ng wikang Filipino,Hapon at English sa paaralan?

 

Inaanyayahan po kayo ng Anglican Kani Mission sa Isang pag-uusap kasama ang inyong anak. Ang Anglican Kani Mission ay nagbukas ng paaralan (kindergaten class) para sa mga batang Filipino sa syudad ng Kani mula pa noong 2008. Sa taong 2014, minarapat po namin na lawakan ang programang ito sa syudad ng Gifu, Mizuho at Ogaki. Ito po yung detalye ng konsultasyon:

 

Petsa : Ika-27 ng Disyembre, 2013 (Biyernes)

 

Oras : Ala- 1:00 hanggang alas 3:00 ng hapon

 

Lugar : St. Paul Church Hall, Gifu-shi, Koganemachi 4-27

 


Mga pwedeng dumalo : Mga magulang na may anak na hindi nakapag-aral sa Hoikuen, Elementarya o High School dito sa Japan. Maaari din pong dumalo ang mga magulang na may planong papuntahin ang Anak dito sa Japan at gustong ipasok sa Hoikuen o kindergarten class. Pwede pong dalhin ang inyong mga anaka sa araw ng konsultasyon.

 

Para sa mga karagdagang detalye, tumawag lamang po sa numero sa ibaba : 

 

 Telephone No. : 0574 - 58 - 0241   (Jeppie Ramada for Tagalog, English, Japanese)

          ( Takuji Yamada for English, Japanese)

 

 

 

 Para sa sariling kopya at Mapa ng Lugar ng Paaralan

 

 PDFダウンロードボタン  1,006 KB