Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
[Reservations para sa Mayo] Libreng Legal na Payo para sa mga Dayuhang Residente

Libreng Legal na Payo para sa mga Dayuhang Residente


Mayroong libreng legal na payo para sa mga dayuhang residenteng naninirahan sa Prepektura.

Maaaring kumunsulta sa 3 wika (Portuguese, Tagalog, Vietnamese) sa pamamagitan ng interpreter.

Kinakailangan ang mga paunang pagpapareserba, kaya mangyaring tawagan kami kaagad kung interesado.

※Ang proyektong ito ay Legal Sessions na gumagamit ng sistema ng Houterasu.

 

Petsa:Bilang Pangkalahatang tuntunin, tuwing Ikalawang Huwebes ng bawat Buwan

Mayo 12 (Huwebes)

Hunyo 9 (Huwebes) Hulyo 14 (Huwebes) Agosto 10 (Miyerkoles) Setyembre 8 (Huwebes)

Oktubre 13 (Huwebes)

Nobyembre 10 (Huwebes) Disyembre 8 (Huwebes)

Enero 12 (Huwebes)

Pebrero 9 (Huwebes) Marso 9 (Huwebes)

Kapasidad : 4 na tao o grupo (oras ng konsultasyon bawat tao o grupo ay 30 minuto

Lugar : Gifu International Center (Gifu-shi Yanagase Dori 1-12, Gifu Chunichi Bldg. 2F)

Wikang may Interpreters : Portuges, Tagalog, Vietnamese

Para sa Reserbasyon at mga Katanungan : 058-263-8066

 

【Reservation status】(Abril 25, 12:00)

Mayo 12

(Huwebes)

 13:30    
 14:00    
 14:30   × 
 15:00   × 

 

Flyer   PDFダウンロードボタン 


A4サイズ_【タ語】チラシ_R4法律相談.png