Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
COVID-19 Cases sa loob ng Prepektura ng Gifu


 

I-click lang ang attachment    PDFダウンロードボタン  

Sa ibaba ang pinaka bagong Kaso ng COVID-19

Kumpletong Listahan ng naitalang mga kaso sa Prepektura ng Gifu
(wikang Hapon lamang) 

112621.png