Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
COVID-19 Cases sa loob ng Prepektura ng Gifu


 

I-click lang ang attachment    PDFダウンロードボタン   

Sa ibaba ang pinaka bagong Kaso ng COVID-19

Kumpletong Listahan ng naitalang mga kaso sa Prepektura ng Gifu

(wikang Hapon lamang) 

102521.png