Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Pagbakuna para sa COVID-192021 Marso 31

  
Pagbakuna para sa COVID-19

Nagsimula ang pagbakuna sa mga Healthcare workers mula noong Pebrero 19, 2021.

  Bilang karagdagan, sa kalagitnaan ng Abril, ang pagbakuna sa mga matatanda ay magsisimula na rin sa iba't ibang bahagi ng prepektura.

  Mula Abril, ang mga munisipalidad ay magpapadala ng impormasyon ukol sa pagbabakuna sa mga mamamayan ng Prepektura, kaya't mangyaring hintayin lamang ito. (Libre ang bakuna.)

 Kung mayroong anumang pag-aalinlangan o alalahanin tungkol sa mga epekto o side-effects ng bakuna, mangyaring kumonsulta sa Gifu Prefecture Call Center.

 

  GIFU PREFECTURE VACCINE CALL CENTER

  TEL:    058-272-8222

  Oras:    9:00 ~ 21:00

      (tutugon rin ng Sabado, Linggo at Piyesta Opisyal

 

Para sa konsultasyon sa Wikang Banyaga, mangyaring tumawag sa "COVID-19 Foreign Language Counseling Center".

TEL:  058-263-8066

Oras:  9:00 ~ 18:00

(Lunes~ Biyernes, Linggo (maliban kung Piyesta Opisyal))