Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Impormasyon tungkol sa COVID-19

  

1 COVID-19 Consultation Desk 

Mensahe ng Gobernador (Nobyembre 12)

Preventive Measures laban sa COVID-19 Infection
Joint Emergency Message ng Aichi, Gifu at Mie Governors

PDFダウンロードボタン    
Governor's Message 1.png
Governor's Message 2.pngGovernor's Message 3.png

Deklarasyon ng Pagpigil sa

 

"CORONA Harassment"

 

1 Ano ang "CORONA Harassment"?

   Ang COVID-19 ay isang virus na hindi kilala ng sangkatauhan at kinatatakutan ng lahat.

Tanungin mo ang iyong sarili. Nang hindi mo namamalayan, dahil sa takot o hindi makatarungang palagay mo sa sakit na ito, nagkaroon ka ba ng diskriminasyon o tinanggihan mo ang ibang tao?

Ang mga sumusunod ba sa ibaba (CORONA Harassment ) ay hindi nangyayari sa paligid mo?

  

  ・Ang taong gumaling na sa sakit/ nakalabas na ng ospital ay tinanggihan sa loob ng tindahan at sinabihang "umuwi ka na"!

  ・Mayroong post sa internet na pinangalanan/ nalaman ang taong naging infected.

  ・Ang isang restawran ay nasiraan ng tsismis na nagkaroon ng taong infected.


2 Magkaroon ng "Konsiderasyon" at "Pasasalamat"


  Kahit sino ay maaaring mahawahan ng COVID-19. Nilalabanan natin ang virus, hindi ang ating kapwa tao.

  Magkaroon ng "konsiderasyon" at protektahan natin ang pagkatao ng mga nahawahan. Bilang karagdagan, "pasalamatan" natin ang mga medical staff at mga front liners na lumalaban sa sakit na ito.

  Sa ganitong paraan natin pahalagahan ang ating ugnayan sa kapwa tao. Pagtagumpayan natin ang ganitong mga balakid sa ating pagkapwa tao. 


  〇 Ganap na tanggalin ang diskriminasyon sa mga pasyente, close contacts, health care workers at iba pang mga kawani ng medisina, mga dayuhan, mga bisita mula sa ibang lugar, kanilang pamilya at mga establisyemento.


〇Ang pagkalat ng maling impormasyon sa impeksiyon (fake) ay hindi mapapatawad. Kung padalos- dalos ito gawin, tulad ng pagpo-post sa SNS, nagdudulot lang ito ng pagkabalisa sa mga tao.


〇 Muli nating pasalamatan ang mga taong sumusuporta sa ating panatag na buhay. Una dito ang mga kawaning medikal mga taong kasangkot sa countermeasure laban sa COVID-19, (front liners), food distribution service, daily life security service, atbp.


                                                                                                                                                                             


2020 Setyembre 1 

Gobernador at mga Mayor ng

42 Munisipalidad ng Gifu Prefecture

 

 

Hinihiling ang Kooperasyon ng lahat ng Dayuhan

STOP! COVID-19 flyers  PDFダウンロードボタン  

 

・Paano magpa check-up kung may mga sintomas tulad ng lagnat, atbp

①Tumawag at kumonsulta muna sa inyong doktor (familydoctor) o sa medikal institusyon malapit sa inyo.
②Kung walang family doctor, o kung hindi sigurado kung saan kukunsulta, tumawag sa mga "Consultation Centers".
③Sumunod sa sasabihin nilang gabay ng pagpapa check-up (kung sa malapit na ospital o sa na refer naibang medical institution, atbp).

 

(タガログ語)flow.png

※Gagawin ang pagsusuri (PCR test) kung sapalagay ng doktor ay kinakailangan.
※Nakalista sa Gifu Prefecture official website ang mga humingi ng publikasyon na medical institution para sa examination at treatment.

【タガログ語】 受診・相談センター.png

· Mga konsultasyon sa wikang banyaga:
      Consultation Center para sa mga Banyagang Residente ng Prepektura ng Gifu  

 058-263-8066

2 Sitwasyon ng COVID-19 sa Prepektura ng Gifu

985 na tao na ang Infected ng COVID-19 sa Gifu Prefecture    
(2020 Nobyembre 26 kasalukuyan)
Ang Sitwasyon ng COVID-19 sa Prepektura  PDFダウンロードボタン   

3 Para sa mga Mamamayan ng Prepektura ng Gifu

"Batay sa sitwasyon kung saan tumataas ang bilang ng mga positibong pasyente dahil sa paglitaw ng mga cluster sa prefecture, naglabas ng sumusunod na mensahe ang gobernador upang maprotektahan ang buhay at kalusugan ng mga mamamayan, at masugpo ang COVID-19 sa lalong madaling panahon.

・Governor's Message (Oktubre 29)     PDFダウンロードボタン  

・Governor's Message (Setyembre 1)    PDFダウンロードボタン   

Patuloy na Maging Alerto sa mga Aral na Natutunan mula sa Second Wave PDFダウンロードボタン

Governor's Message (Agosto 7)   PDFダウンロードボタン    

・Governor's Message (Hulyo 21) PDFダウンロードボタン 

・Governor's Message (Mayo 5)    PDFダウンロードボタン   

Komprehensibong Plano para sa COVID-19 State of Emergency (Mayo 5) PDFダウンロードボタン 

・Governor's Message  (Abril 24)    PDFダウンロードボタン 

Komprehensibong Plano para sa COVID-19 State of Emergency (Abril 20) PDFダウンロードボタン   

      Listahan ng mga establisimiyento na hiniling na suspindihin ang pagpapatakbo  PDFダウンロードボタン   

Pagpapahayag ng State of Emergency  (Abril 10)   PDFダウンロードボタン    

・Governor's Message (Marso 27)     PDFダウンロードボタン

・Para sa mga Residenteg Mamamayan ng Gifu, i-click ang    PDFダウンロードボタン

State of Emergency  PDFダウンロードボタン     

・Critical Aspect sa pagpigil sa karagdagang pagkalat ng COVID-19: PDFダウンロードボタン 

・Listahan ng mga Consultation Centers para sa mga Returnees  at mga Close Contact,  i-click ang PDFダウンロードボタン   

     Ang COVID-19 ay mabilis na kumakalat sa buong mundo, at maraming mga infected na tao ang naiulat sa Japan. Nakumpirma noong Pebrero 26, ang mga positibong pasyenteng infected ng COVID19 sa Prepektura ng Gifu. Dahil dito, mangyaring kumpirmahin ang pinakabagong impormasyon tungkol sa COVID-19 at magsikap upang maiwasan ang pagkahawa. Kung nilalagnat o inuubo at hirap sa paghinga na nagpapatuloy ng mahabang panahon, mangyaring makipag-ugnay sa Consultation Desk sa ibaba bago kumunsulta sa isang Medical Institution.

 

■ Tungkol sa Consultation Desks, , pagsusuri, sistema ng paggamot sa Gifu

■  Tungkol sa mga pang araw-araw na gamit 

    Sa pagkalat ng COVID-19, nagaganap ang "panic buying" dahil sa maling impormasyon na kumakalat sa SNS, atbp. tulad ng "mauubusan ng tissue, toilet paper, atbp." sa prepektura. Karamihan sa mga produkto ay gawa sa Japan at hindi kakapusin ang mga ito. Hinihiling sa mga mamamayan na kumilos nang mahinahon at huwag maniwala sa mga impormasyon na walang batayan tulad ng mga haka-haka.

 

Ang mga pagbabago sa mga Prefectural Cultural Facilities (pagsuspinde ng ilan)

pati na rin ng ilang mga Sports  Facilities Tungkol sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)(2/27)


Babala Ukol sa COVID-19 


Upang Maiwasan ang COVID-19 Outbreak


Extension ng Oras ng mga Consultation Counters sa Wikang Banyaga ukol sa COVID-19


 

4 Iba pang impormasyon  

Mga 5 eksena kung saan tumataas ang peligro ng impeksyon PDFダウンロードボタン 

Impormasyon sa  Special Fixed-Sum Cash Benefit  PDFダウンロードボタン   (5/1)


・ Magbibigay ng Impormasyon at Suporta sa "LINE" para sa COVID-19     

Measures to reduce congestion at the immigration counters in order to prevent the spread of the coronavirus disease COVID-19.

 

Para sa mga Dayuhang Nagtatrabaho sa Isang Kumpanya5 Iba pang mga information site sa maraming wika tungkol sa COVID-19 

Benepsiyo at Suporta dahil sa COVID-19   para sa mga Empleyado at Employer (Tagalog)
 Patnubay sa pag-mail (may translation sa 4 na wika)
    Patnubay sa pagsusulat (may translation sa 4 na wika)


NHK WORLD(18 wika)

 

Patnubay sa Pansamantalang Emergency Loan Funds

 

English Information from the Ministry of Health, Labor and Welfare website 


 

Awareness Posters (English):


General preventative measuresWashing handsCoughing manners