Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Impormasyon sa sitwasyon ng COVID-19 mula sa Prepektura ng Gifu


 


I-click lang ang attachment    PDFダウンロードボタン    

      


1023.png