Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Anunsyo ng Pista Opisyal sa Disyembre at Bagong Taon

Ang Pista Opisyal ng Center ay ayon sa mga sumusunod :Disyembre 28, 2019 (Sabado)  hanggang  Enero 4, 2020 (Sabado)

Bilang Karagdagan Kami ay masisimulang magbigay ng aming serbisyo sa  

 Enero 5, 2020 (Linggo)